Forum BMW Klub Motocykle Polska - Rejestracja

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Rejestrując się na „Forum dyskusyjnym BMW Klub Motocykle Polska”, zwanym dalej „forum” akceptujesz wyszczególnione poniżej postanowienia „Regulaminu, polityki prywatności i ochrony danych osobowych forum”. Jeśli ich nie akceptujesz, opuść to miejsce, naciskając przycisk „Nie akceptuję”. Administracja forum ma prawo w dowolnym czasie zmienić poniższe postanowienia, informując cię o zmianach, niemniej wskazane jest, aby użytkownicy sami regularnie zaglądali do tego regulaminu.
  2. Korzystanie z forum po zmianach regulaminu oznacza, że akceptujesz te zmiany ze wszelkimi konsekwencjami prawnymi.
  3. Nasze fora zwane też „one”, „ich”, „je”, „phpBB software”, „www.phpbb.com”, „phpBB Group”, „phpBB Teams” działają na skrypcie phpBB, który jest środowiskiem typu witryny (bulletin board), wydanym na licencji „GPL” ( http://opensource.org/licenses/gpl-license.php ). Skrypt ten jest dostępny do pobrania na stronie https://www.phpbb.com/downloads . Skrypt phpBB tylko ułatwia dyskusje przez internet, a jego autorzy nie kontrolują tekstów zamieszczanych w internecie za jego pomocą. Więcej informacji o skrypcie phpBB można znaleźć na stronie https://phpbb.com .
  4. Akceptujesz zakaz publikowania wypowiedzi o charakterze obraźliwym, oszczerczym, propagującym treści niezgodne z polskim prawem lub naruszającym cudze prawa autorskie i dobra osobiste. Naruszenie tego zakazu może skutkować dla ciebie całkowitym zablokowaniem dostępu do tej witryny, a twój dostawca internetu zostanie powiadomiony o twoim niewłaściwym zachowaniu. Wyrażasz zgodę na to, że obsługa forum może w każdej chwili usunąć, zmienić, przenieść lub zamknąć każdy twój temat, post. Wyrażasz zgodę na zapisywanie wszystkich podanych przez ciebie informacji w naszej bazie danych. Informacje te nie będą przekazywane nikomu bez twojej zgody, ale ani właściciel tego forum, ani dostawca skryptu phpBB nie ponosi odpowiedzialności za włamania do witryny, podczas których może dojść do kradzieży danych.
 • POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1. Ten tekst opisuje, w jaki sposób „Forum BMW Klub Motocykle Polska” i firmy stowarzyszone zwane dalej „my”, „nas”, „nasz”, „Forum BMW Klub Motocykle Polska”, „http://forum.bmw-klub-motocykle.pl” i phpBB zwane dalej „oni”, „ich”, „oprogramowanie phpBB”, „www.phpbb.com”, „phpBB Group”, „Zespoły phpBB”, korzystają z informacji zwanymi dalej „informacjami o tobie” zebranych w czasie dowolnej twojej sesji na forum.
  2. Informacje o tobie są zbierane na dwa sposoby. Po pierwsze, przeglądanie „Forum BMW Klub Motocykle Polska” powoduje, że aplikacja phpBB tworzy kilka ciasteczek, które są małymi plikami tekstowymi pobranymi do katalogu plików tymczasowych twojej przeglądarki. Pierwsze dwa ciasteczka zawierają identyfikator użytkownika zwany „user-id” i anonimowy identyfikator sesji zwany „session-id”, automatycznie przyznane ci przez aplikację phpBB. Trzecie ciasteczko zostanie utworzone, gdy przejrzysz chociaż jeden temat na „Forum BMW Klub Motocykle Polska”. Jest ono używane do zapisania informacji, które tematy zostały przez ciebie przeczytane i służy do ułatwienia ci nawigacji na forum.
  3. W czasie przeglądania „Forum BMW Klub Motocykle Polska” możemy też utworzyć ciasteczka niezależne od oprogramowania phpBB, ale ich ten dokument nie dotyczy – ma on opisywać tylko strony stworzone przez oprogramowanie phpBB. Drugi sposób, w jaki zbieramy informacje o tobie, to dane wysyłane przez ciebie do nas. Mogą być to między innymi posty napisane przez ciebie jako anonimowy użytkownik zwane dalej „anonimowe posty”, konta użytkownika założone na „Forum BMW Klub Motocykle Polska” zwane dalej „twoje konto” i posty napisane przez ciebie po rejestracji i zalogowaniu zwane dalej „twoje posty”.
  4. Twoje konto będzie zawierać przynajmniej unikalną identyfikacyjną nazwę zwaną dalej „twoja nazwa użytkownika” lub „login”, hasło używane do logowania zwane dalej „twoje hasło” i osobisty aktywny adres e-mail zwany dalej „twój adres e-mail”. Informacje podane dla twojego konta na „Forum BMW Klub Motocykle Polska” są chronione przez prawa dotyczące ochrony danych osobowych w państwie, w którym stoi nasz serwer. Mamy prawo wymagać podania dodatkowych informacji przy rejestracji, i to my ustalamy czy podanie ich jest konieczne, czy nie. W każdym przypadku masz możliwość wybrania, które informacje o twoim koncie są wyświetlane publicznie. Co więcej, w panelu zarządzania kontem masz możliwość włączenia lub wyłączenia wysyłania do ciebie automatycznie generowanych przez oprogramowanie phpBB e-maili.
  5. Twoje hasło jest zaszyfrowane, więc jest bezpieczne, niemniej nie należy używać tego samego hasła na różnych witrynach internetowych. Hasło to umożliwia dostęp do twojego konta na „Forum BMW Klub Motocykle Polska”, więc chroń je i w żadnym wypadku nie podawaj nikomu. Jeśli je zapomnisz, użyj funkcji „Nie pamiętam hasła”. Witryna poprosi cię o podanie nazwy użytkownika i adresu e-mail. Po podaniu tych danych zostanie wygenerowane nowe hasło i przesłane na podany przez ciebie adres e-mail. Umożliwi ono odzyskanie dostępu do twojego konta.
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
  1. Administrator forum jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
  2. Korzystanie z Serwisu wiąże się z koniecznością podania przez Użytkownika przynajmniej wybranego przez siebie loginu i aktywnego adresu e-mail, które czasem samodzielnie lub w kombinacji mogą stanowić dane osobowe.
  3. Forum zbiera tylko te dane osobowe, które są niezbędne do wykonywania określonych czynności, czyli w naszym przypadku jedynie do rejestracji konta użytkownika za pomocą którego możesz publikować posty i wchodzić w interakcję z innymi członkami naszej społeczności. W ich skład wchodzą następujące dane osobowe: login, adres e-mail, adres IP, data logowania oraz opcjonalnie poprzez dobrowolne podanie ich przez użytkownika: data urodzenia, komunikatory (GG, MSN, ICQ, Yahoo, Jabber, Skype), strona www, zainteresowania, biografia, zawód, miejscowość zamieszkania, sieć komórkowa, płeć, szczegółowe informacje na temat używanych urządzeń, numer telefonu, adresy profili społecznościowych (Google+, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram).
  4. Przetwarzanie powyższych danych osobowych ma na celu wyłącznie umożliwienie korzystania z forum dyskusyjnego https://forum.bmw-klub-motocykle.pl, zwiększenie bezpieczeństwa oraz eliminowanie ewentualnych nadużyć (uzasadniony interes prawny administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO)). Nie musisz się jednak niczego obawiać, bo twoje dane osobowe są u nas całkowicie bezpieczne - nie wydajemy ich osobom postronnym, ale może się zdarzyć, że będziemy musieli udostępnić je na wniosek organów ściągania lub w innych uzasadnionych prawnie sytuacjach.
  5. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji funkcji forum dyskusyjnego. Przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  6. Pragniemy zaznaczyć, że dobrowolnie podając w postach, prywatnych wiadomościach, komentarzach lub mailach do nas wysłanych swoje dane osobowe, automatycznie uzyskujemy Twoją zgodę na ich przetwarzanie. Jednocześnie informujemy, że „zgoda” w rozumieniu RODO to dobrowolne, świadome, konkretne i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego zezwala na przetwarzanie jej danych osobowych.
  7. Dane osobowe mogą zostać udostępnione na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  8. Każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi, którego dane przetwarzamy, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO.
  9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  10. Dane nie zostaną przekazane do państwa trzeciego.
  11. Wszystkie podane osobowe przetwarzamy nie dłużej niż jest to niezbędne do świadczenia usług lub do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w przypadku danych, które takiej zgody wymagają).